فیلتر کردن
مرتب بر اساس

واحد اجاره ای در آنتالیا

آنتالیا لیمان محله

₺3.500,00
2 تخت 1 حمام
2 تخت 1 حمام

واحد اپارتمانی منطقه کپز محله ینی امک

منطقه کپز محله ینی امک

₺210.000,00
2 تخت 1 حمام
2 تخت 1 حمام

واحد اپارتمانی انتالیا کنیالتی حورما

آنتالیا کنیالتی حورما

₺2.000,00
2 تخت 3 حمام 150 متر
2 تخت 3 حمام 150 متر