طرح ایده آل خود را از ما انتخاب کنید

ما در هر مرحله خدمات کاملی ارائه می دهیم.
۴۰۰۰۰۰تومان

طرح استاندارد

  • ۳۰۰ لیست املاک
  • ۶۰ روز در دسترس
  • املاک ویژه
  • پشتیبانی محدود
۳۰۰۰۰۰۰تومان

طرح حرفه ای

  • ۵۰۰۰ لیست املاک
  • ۱۰۰۰ روز در دسترس
  • املاک ویژه
  • پشتیبانی کامل

یک نماینده املاک و مستغلات شوید